con không hiểu bài trên lớp? Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con con không hiểu bài trên lớp? Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

Làm sao để biết con không hiểu bài?

22-02-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
con không hiểu bài

Từ độ tuổi 6 đến 12 là độ tuổi con cần tập trung vào học nhiều. Nhưng nếu con chỉ ăn, chơi và học nhưng vẫn không hiểu bài thì sao? Dấu hiệu nào cho biết con không hiểu bài để cha mẹ có biện pháp giúp con?

Từ khóa: