dạy con học nói Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con dạy con học nói Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

Tôi dạy con học nói khi con biết lắng nghe

07-04-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
dạy con học nói

Tôi là 1 bà mẹ 26 tuổi, và tôi có cậu con trai 20 tháng. Cậu con trai 20 tháng của tôi 16 tháng nói được 1 từ đơn ông, bà, bố, mẹ, cá, mèo, chó,….18 tháng nói được hai từ thường là gọi bố ơi, mẹ ơi, ông ơi, con cá, con chó, con mèo,….19 tháng nói 4 từ mẹ bế con với, ông bế con với,… nói chung là 1 cụm 4 từ. Nay bé có thể lăp lại bất cứ cụm từ gì bé nghe đươc từ người lớn nói chuyện. Tôi thấy nhiều trẻ khác có trẻ 2 tuổi mà chưa biết nói. Hay chỉ nói được vốn từ ít. Thậm chí là không muốn nói chuyện. Phải chăng là do cha me ít nói chuyện với con, không có tư tưởng dạy con nói chuyện?

Từ khóa: