giáo dục giới tính cho con Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con giáo dục giới tính cho con Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

90% cha mẹ, thầy cô giáo dục giới tính cho con sai cách

18-03-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
giáo dục giới tính cho con

Đa số thầy cô và cha mẹ đều ít dạy con về giới tính. Thường thì học sinh đến lớp 8 đều sẽ được học nhưng hầu hết cô giáo còn xấu hổ, dạy qua loa. Chính vì vậy nhiều trẻ thiếu kiến thức và xâm hại tình dục mà không ai biết?!

Từ khóa: