nâng cao khả năng ngôn ngữ cho bé 1 tuổi Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con nâng cao khả năng ngôn ngữ cho bé 1 tuổi Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

Phương pháp nâng cao khả năng ngôn ngữ cho bé 1 tuổi

02-01-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
Phương pháp nâng cao khả năng ngôn ngữ cho bé 1 tuổi

Qúa trình giao tiếp giữa bạn với bé đã bắt đầu từ lúc bé mới được 4-5 tháng, thậm chí cả ngay trước khi bé còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên, khi được 1 tuổi, bé mới có thể phát ra những ngôn ngữ rõ ràng. Ngay lúc này, mẹ hãy nói chuyện để nâng cao khả năng ngôn ngữ cho bé nhé.

Từ khóa: