năng lực của con mới quan trọng Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con năng lực của con mới quan trọng Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

Điểm số không quan trọng, năng lực của con mới là tất cả

03-03-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
khả năng của con mới quan trọng

Quan niệm của cha mẹ là phải thật giỏi, điểm số cao. Nhưng cha mẹ nên hiểu rằng điểm số chỉ là một phần khả năng mới chính là yếu tố quyết định sự thành công trong cuộc sống mỗi con người.

Từ khóa: