ước mơ Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con ước mơ Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

Sẽ không có ước mơ nào trở thành hiện thực nếu con chỉ nằm mơ

04-04-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
Sẽ không có ước mơ nào trở thành hiện thực nếu con chỉ nằm mơ

Cố gắng để xây dựng ước mơ của chính mình. Bởi nếu con không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê con xây ước mơ của họ.

Từ khóa: ,