vi khuẩn kháng kháng sinh Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con vi khuẩn kháng kháng sinh Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

Báo động đỏ: Gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh

25-04-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
kháng sinh

Vừa qua, ở Việt Nam đã xuất hiện một vài loại siêu vi khuẩn kháng lại tất cả các loại kháng sinh thực sự đã dóng lên một hồi chuông đáng báo động.

Từ khóa: ,