Xây dựng KPI cho trẻ Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con Xây dựng KPI cho trẻ Archives - DAYCON.COM.VN | Kiến thức nuôi con, dạy con

Xây dựng KPI cho trẻ ngay từ nhỏ

04-01-2017
Bởi: Chuyên trang Dạy con Có: Bình luận
xây dựng KPI cho trẻ

KPI là chỉ số hiệu quả thể hiện bằng công cụ đo lường, kết quả được tính bằng những con số cụ thể. KPI dường như chỉ xuất hiện ở những nơi công sở, nhưng ai cũng bất ngờ với kế hoạch xây dựng KPI cho trẻ nhỏ và kết quả trên cả tuyệt vời.

Từ khóa: